FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

बैदेशिक राेजगारी बाट फर्केका व्यक्तिकाे तथेयांक संकलन सम्बन्धी सूचना ।

लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना ।

Bid Documents Of Stationary And Official Goods