FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र 2076 को आधारभूत तह कक्षा- 8 को नतिजा आज मिति 2076/12/28 गते प्रकाशन ।

दस्तावेज: 

सम्पुर्ण पाँचपोखरी थाङ्पाल निवासी हरु मा हार्दिक अपिल ।।।

सूचना एवम जानकारी सम्बन्ध मा ।

Pages