FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका को उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/11/2020 - 10:30 PDF icon 8094_15_Consumer Committee.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 10:26 PDF icon 8094_14_Administrative Regulation.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 10:25 PDF icon 8094_13_Diaster Management.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको बैठक, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 10:24 PDF icon 8094_12_Meeting & Tour Rajpatra.pdf
पाँचपोखरी थाङ्गपाल पर्यटन प्रवद्र्धन समितिको ऐन, २०७४ पाँचपोखरी थाङ्गपाल पर्यटन समितिको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 09/11/2020 - 10:23 PDF icon 8094_11_Tourism Rajpatra.pdf
रैथानेश्वरी संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 10:20 PDF icon 8094_9_Raithaneshwori Rajpatra.pdf
पाँचपोखरी संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 08:11 PDF icon 8094_8_Panch pokhari Rajpatra.pdf
नागी थामडाँडा संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 08:09 PDF icon 8094_7_Nagi Tham Danda Rajpatra.pdf
च्योच्यो डाँडा संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली, २०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 08:07 PDF icon 8094_6_Cheyo Cheyo Danda Rajpatra.pdf
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ ७५/७६ 09/11/2020 - 08:06 PDF icon 8094_5_Economic Fund Rajpatra.pdf

Pages