FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सम्बन्धी (सि.बि.आर) सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार शिक्षकहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

आ.व २०८०/०८१ सम्ममा यस पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका मातहतका विध्यालयहरुमा कार्यरत करार शिक्षकरहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages