FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

आ.व २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत भुक्तानी गरिएको विवरण ।

दस्तावेज: 

गाडी भाडामा लिने सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

गाडी भाडामा लिने सम्बन्धमा सूचना !

दस्तावेज: 

Pages