FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विकास निर्माणमा श्रमिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:57 PDF icon स्थानीय विकास निर्माणमा श्रमिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय उद्दमशिलताको विकास प्रवद्र्धन र बजारीकरणको दिगो व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको कार्यविधि २०७७ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:52 PDF icon स्थानीय उद्दमशिलताको विकास प्रवद्र्धन र बजारीकरणको दिगो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता , योग्यता र विविध व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७७ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:47 PDF icon सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको आचार संहिता , योग्यता र विविध व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७७.pdf
सहकारी ऐन-२०७४ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:46 PDF icon सहकारी ऐन-२०७४.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:45 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:41 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन.pdf
पाँचपोखरी संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:39 PDF icon पाँचपोखरी संरक्षण क्षेत्र विकास समिति नियमावली.pdf
पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन-२०७७ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:38 PDF icon पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन-२०७७.pdf
पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाको बैठक, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:34 PDF icon पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाको बैठक, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका.pdf

Pages