FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम ।। ०७८/७९ 10/01/2022 - 13:27 PDF icon उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु.pdf, PDF icon दरखास्त फाराम.docx_.pdf
सहकारी संस्थाको आधारभुत सूचना संकलन फारम ०७८/७९ 01/24/2022 - 16:51 PDF icon Cooperative Information.pdf
युवा उद्यम कार्यक्रमको फारम ढाचा ७७/७८ 05/19/2021 - 16:13 PDF icon उद्यम प्रस्तावको ढाँचा (2).pdf, PDF icon उद्यम निवेदनको ढाँचा.pdf
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निबेदन फारम । ७७/७८ 02/26/2021 - 10:56 उपलब्ध छैन
उपोभोक्ताले भर्नुपर्ने फारमहरु ७७/७८ 02/26/2021 - 10:39 उपलब्ध छैन
कामदार माग फारम । ७७/७८ 09/28/2020 - 10:39 PDF icon कामदार माग फारम.pdf
बेरोजगार-दर्ता-निवेदन ७६/७७ 03/15/2020 - 11:39 PDF icon बेरोजगार-दर्ता-निवेदन-संशोधित-२०७७.०३.३० (1).pdf
निवेदनकाे ढाँचा "अपाङ्गता परिचयपत्र उपल्बध गराइ पाउँ भन्न फारम" ७६/७७ 02/11/2020 - 12:43 PDF icon apangata bhayeka ko nibedan.pdf
निवेदनकाे ढाँचा "जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र उपल्बध गराइ पाउँ भन्न फारम" ७६/७७ 02/11/2020 - 12:38 PDF icon Jestha nagarik form.pdf