FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को २०७९ आषाढ महिना सम्मको कृषि शाखाको प्रगती प्रतिवेदन । ०७८/७९ Tuesday, August 23, 2022 - 09:27 PDF icon कृषि क्षेत्रकाो वस्तुगत विववरण, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका २०७८ (1).pdf
पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को २०७९ आषाढ महिना सम्मको संघिय शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान तथा प्रदेश शसर्त समपुरक विशेष र समानिकरण अनुदान र  राजश्ववाँडफाँड र अन्तरीक तर्फको खर्चको फाँटवारी ०७८/७९ Tuesday, August 23, 2022 - 09:21 PDF icon खर्चको फाटबारी.pdf
गाउँपालिका वार्षिक प्रतिवेदन ।।। ७७/७८ Sunday, September 13, 2020 - 10:35 PDF icon Panch pokhari thangpal report6.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन ७६/७७ Friday, September 11, 2020 - 10:44 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन.pdf