FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

चालु आ.व २०८०/०८१ को वित्तिय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना !!

गाडी खरिद सम्बन्धि सूचना ।

गाडी भाडामा लिने सम्बन्धमा तेस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

थप जानकारीका लागि 9749326606

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०८१ साल जेष्ठ ७ गते सम्मको खर्चको फाँटबारी ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०८१ साल जेष्ठ ७ गते सम्मको खर्चको फाँटबारी ।

Pages