FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

आ.व २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत भुक्तानी गरिएको विवरण ।

दस्तावेज: 

गाडी भाडामा लिने सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना ।

गाडी भाडामा लिने सम्बन्धमा सूचना !

दस्तावेज: 

साना सिंचाई कार्यक्रम माग गर्ने कृषक/कृषक समुह/कृषि सहकारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे सूचना !!!

साना सिंचाई कार्यक्रम माग गर्ने कृषक/कृषक समुह/कृषि सहकारीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको वारे सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages